Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wraz z Zastępcą jest organem Okręgowej Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej prowadzącym postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej członków samorządu lekarzy weterynarii za czyny sprzeczne z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz z przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

 

 

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

lek. wet. Andrzej Gembka

tel. +48 95 7550040

 Z-ca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

lek. wet. Artur Jarząbkowski

lek. wet. Marcin Sacha

 

   

Biuro Rzecznika

Lubuska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

ul. T.Olbrychta 1b/6,

65-823 Zielona Góra,


czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 10.00