UWAGA WAŻNE!!

 

    W związku z wejściem w życie z dniem 29 grudnia 2014 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003
Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna podjęła uchwałę Nr 37/2014/VI z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 119A/2013/V z dnia 15 maja 2013 r. sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących.

Zwracamy uwagę, że po wprowadzeniu wymaganych informacji w sekcji III paszportu stronę pokrywa się przejrzystym samoprzylepnym laminatem załączonym do druku paszportu. Sposób w jaki należy
przyklejać laminaty przedstawia film instruktażowy zamieszczony na stronie internetowej www.vetpol.org.pl.

Ponadto w związku że zmianą druku paszportu Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna podjęła również uchwałę Nr 38/2014/VI z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie niewykorzystanych paszportów dla zwierząt domowych sporządzonych zgodnie ze wzorem określonym w Decyzji Komisji z dnia 26 listopada 2003 r. ustanawiająca wzór paszportu do celu wewnątrzwspólnotowego przemieszczania psów, kotów i fretek (2003/803/WE).

W załączeniu przesyłam w/w dokumenty z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie ich wśród lekarzy
weterynarii upoważnionych do wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących
w Państwa izbach.

Z poważaniem,

lek. wet. Marek Mastalerek

Dyrektor Biura Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

 

Załączniki:


 

Aktualny rejestr zakładów leczniczych dla zwierząt województwa lubuskiego dostępny w zakładce Rejestry.

 


 

    Tegoroczne spotkanie przedświąteczne Rady Lubuskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej  odbyło się w dniu 13 grudnia 2014 r. w restauracji „Pod Aniołami” w Sulechowie. Spotkanie wyjątkowe ponieważ mieliśmy zaszczyt gościć emerytowanych lekarzy weterynarii oraz koleżanki i kolegów wykonujących zawód obecnie, w województwie lubuskim.

    Gości powitali Wiceprezesi Lubuskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej – lek. wet. Paweł Żygadło oraz lek. wet. Paweł Stolarek.

 

 

    Dla zebranych gości była to okazja do wymiany poglądów, wspomnień i nadziei związanych z nadchodzącym Nowym Rokiem 2015.

 

    W uroczystości udział wzięli m. in.:

Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Zielonej Górze lek. wet. Zbigniew Marks;

Zastępca Prezesa Fundacji na rzecz pomocy lekarzom weterynarii oraz ich rodzinom – lek. wet. Andrzej Lisowski;

Przedstawiciel władz samorządowych, Radny Powiatu Zielonogórskiego - lek. wet. Stanisław Okopień;

Diecezjalny duszpasterz służby zdrowia ks. dr Andrzej Piela , którego już tradycyjna obecność sprawiła, że spotkanie przedświąteczne wprawiło zebranych w prawdziwie bożonarodzeniowy nastrój.

 

    W trakcie uroczystości, z rąk Wiceprezesów Lubuskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej, zostały wręczone medale Lubuskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej w ramach uhonorowania ponad 50 letniego

1. lek.wet. Aleksander Galantowicz                             
2. dr hab. Witold Scheuring
3. lek.wet. Stefan Skwarek
4. lek.wet. Wiesław Stricker
5. lek.wet. Stanisław Mastalerz
6. lek.wet. Mieczysław Kozanecki

 

 

    Następnie goście przełamali się opłatkiem, składali sobie życzenia świąteczne i noworoczne, a następnie zasiedli do wspólnego posiłku.

 

 

    Bardzo dziękujemy wszystkim przybyłym. Mamy nadzieję, że spotkania w poszerzonym gronie, emerytowanych lekarzy weterynarii oraz wciąż aktywnych zawodowo lekarzy weterynarii województwa lubuskiego,  będziemy mogli praktykować w latach następnych.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze spotkania.

 


 

Zaproszenie na wigilię Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 2014

 

 


 

 W dniu 10.12.2014 r. od godziny 14.00 odbędzie się posiedzenie Rady Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

 


 

    W dniu 11 grudnia 2014, odbędzie się w Warszawie, praktyczne szkolenie w zakresie zarządzania kryzysowego w przypadku wystąpienia ogniska ASF. Zgłoszenia należy przesyłać drogą mailową na adres joanna.chil@wetgiw.gov.pl do dnia 1 grudnia 2014. Ilość miejsc ograniczona.

Więcej informacji w załączniku.

 


 

 

 


        Nasz charyzmatyczny Z-ca Prezesa Izby Lekarsko - Weterynaryjnej  lek. wet. Paweł Żygadło, został współtwórcą szeroko komentowanej akcji Slawa Lake Challenge.

Szczytna idea i szczytny cel.

Oto początek tej niezwykłej akcji:

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=f3wUfqg2VW8 

Więcej znajdziecie na:

http://www.gazetalubuska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20141014/POWIAT15/141019774

oraz portalach:

https://www.youtube.com/results?search_query=slawa+lake++challenge

www.facebook.com

 

Zachęcamy do dołączenia się do akcji, może niekoniecznie przez skakanie do jeziora :), co do wsparcia chorej Weroniki, której życzymy dużo sił i zdrowia.

 


 W dniu 15.10.2014 r. od godziny 14.00 odbędzie się posiedzenie Rady Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

 


II Dolnośląski Weterynaryjny Rajd Samochodowy

„Vet Off Road”

22.11.2014 –Wrocław

 

Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna oraz Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej organizuje II Dolnośląski Weterynaryjny Rajd Samochodowy „Vet Off Road”

 

W programie:

  • pokaz jazdy terenowej
  • sprawdzenie możliwości swoich i swoich samochodów na profesjonalnych trasach
    terenowych  o różnym stopniu trudności – zawody dla załóg 2-4 – osobowych
  • pokazy jazdy przeprawowej
  • posiłek
  • jazdy testowe samochodami terenowymi Land Rover
  • wspólne biesiadowanie przy ognisku przy ośrodku jeździeckim
  • możliwość noclegu w hotelu przy Ośrodku Jazdy Konnej WSO (tel. 667 444 399) na terenie poligonu

Zapraszamy załogi z całej Polski oraz kibiców !

Koszt uczestnictwa 150,00 zł od załogi – płatne na konto DIL-Wet z dopiskiem „II Vet Off Road” lub w biurze zawodów.

Rejestracja załóg w godz. 9.00 - 10.30

Początek zawodów o godz. 11.00.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną lub
pocztą tradycyjną na adres:

Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

„II Vet Off Road”

ul. Sopocka 21/2

50-344 Wrocław

Nr konta: 48 1240 1994 1111 0000 2495 9016

 

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 16 listopada 2014.

Więcej bieżących informacji na www.dilwet.pl

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt z organizatorami:

Wojciech Hildebrand,   tel. 601 786 433,   e-mail: hildek@interia.eu

Robert Karczmarczyk,  tel. 501 631 788,   e-mail: robert.karczma@wp.pl

Dariusz Jackowski,       tel. 602 725 127,   e-mail: djackowski@interia.pl

 

Z A P R A S Z A M Y  !!!


WAŻNE

 

Komunikat w sprawie nowego druku paszportu

Informacja dla lekarzy weterynarii uprawnionych do wydawania paszportów dla zwierząt towarzyszących: Z dniem 29 grudnia bieżącego roku uchylone zostaje rozporządzenie UE nr 998/2003 określające wymagania dotyczące zdrowia zwierząt domowych w przypadku przemieszczania ich w celach niehandlowych. Zostaje ono zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 które reguluje sprawy przemieszczania zwierząt
towarzyszących w celach niehandlowych.

Z dniem 30 grudnia 2014 r. obowiązuje nowy wzór dokumentu identyfikacyjnego (paszportu) dla zwierząt towarzyszących wyłącznie w który należy zaopatrywać zwierzęta
towarzyszące po tej dacie
(wydanie paszportu po dacie 30.12.2014 r. wg starego druku skutkuje brakiem ważności tego dokumentu). Zgodnie z art. 43 i 44 nowego rozporządzenia paszporty wg starego wzoru wydane do dnia 29 grudnia 2014 r. zachowują ważność.


    
        
                                                     Prezes Rady Lubuskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej

dr n. wet. Elżbieta Sobczak

 


 

W dniach od 04.08.2014r. do 20.08.2014r. Biuro Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej będzie czynne w godzinach od 15.00 do 16.00.

W sprawach pilnych proszę dzwonić pod numer telefonu 696080744

 


 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Wiosennego Spotkania Integracyjnego, które odbyło się w dniu 07 czerwca 2014 r. w Złotym Potoku.

 


 

 

 

W przypadku wątpliwości, co do prawdziwości pieczątki lekarza weterynarii można sprawdzić :

- czy adres zakładu leczniczego dla zwierząt jest faktycznie zarejestrowany na terenie danej izby lekarsko-weterynaryjnej;

- czy dany lekarz posiada prawo wykonywania zawodu - na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej  http://ssl.top100.org.pl/vetpol-top100-org-pl/lwinfo.aspx podajac numer prawa wykonywania zawodu.

 

Pełna treść uchwały Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej nr 115/2008/IV z 12 grudnia 2008 r. znajduje się w zakładce PRAWO

 

 

 


 

 

 

 


 

Ostrzeżenie !

 

Lubuska Izba Lekarsko - Weterynaryjna w Zielonej Górze informuje o posługiwaniu się fałszywą pieczątką lekarską - scan poniżej. Podrobioną pieczątkę potwierdzono w "Książeczce zdrowia zwierząt" zabiegi odrobaczania i szczepienia kota.

 

 

  


 

W dniu 26 czerwca 2014 r. , od godziny 14.00 odbędzie się VIII posiedzenie Rady Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VI Kadencji.

 

 


 

Wiosenne spotkanie integracyjne zgodnie z planem odbyło się w dn. 07.06.2014 r. w Leśniczówce Złoty Potok. Wszystkim obecnym dziękujemy za wyśmienitą zabawę.

Mamy nadzieje, że podobne spotkania uda nam się powtórzyć w latach następnych.

Zapraszamy do obejrzenia, krótkiego filmu ze spotkania kadru lek. wet. Pawła Żygadło

 


W dniu 16.05.2014 r., w trakcie VII Posiedzenia Rady Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VI kadencji, przyjęliśmy do grona lekarzy weterynarii nowych członków.

Nowi członkowie Lubuskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej przyjęli z rąk Pani Prezes dr n. wet Elżbiety Sobczak oraz z rąk V-ce Prezesów lek. wet. Pawła Stolarka i lek. wet. Pawła Żygadło ozdobne dyplomy.

 

 

 


 


 

VII posiedzenie Rady Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej odbędzie się w dniu 16.05.2014 r.

 


 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z XIX Zjazdu Sprawozdawczego Lubuskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej, który odbył się w dniu 05 kwietnia 2014 r. w Kęszycy Leśnej.

 

Szczegóły ze zjazdu zamieszczone są w sprawozdaniu w kalendarium.

  

 Zapraszamy do obejrzenia w naszej galerii, kilku prac pędzla lek. wet. Macieja Szubiaka - członka Sądu Lubuskiej Izby - Lekarsko Weterynaryjnej, Powiatowego Lekarza Weterynarii we Wschowie zs. w Sławie.

 


    Prezydium Rady Okręgowej Lubuskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w Zielonej Górze,

uwzględniając prośbę Pana dr Zdzisława Paduszyńskiego, przekazaną na Zjeździe Izby,

przedstawia informację dotyczącą spotkania w Drezdenku.                                                        

 

                                                                  Pozdrawiam                    

                                                                 Prezes RO LIL-Wet    

                                                                 Elżbieta Sobczak

 

 

 

 


 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze spotkania przedświątecznego, które odbyło się w dniu 13 grudnia 2013 r. w restauracji „Pod Aniołami” w Sulechowie.

 


Szanowni Państwo,

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej drogiej Koleżanki lek. wet. Agnieszki Wypychowskiej, która zmarła w sobotę 18 stycznia br., w Szwajcarii, po operacji neurochirurgicznej. Pozostawiła w rozpaczy męża (również lekarza weterynarii) i osierociła dwoje małoletnich dzieci. Chciała widzieć jak dorastają, ale stało się inaczej…

Bardzo dziękuję, w imieniu męża Pani Agnieszki, Grzegorza Wypychowskiego, jak również własnym, za okazaną przez Państwa pomoc. Te dary płynące z serca przeznaczone zostaną na wsparcie finansowe dzieci. Pozostają jeszcze do uregulowania wysokie koszty operacji.

Ponawiam więc gorącą prośbę o pomoc finansową, która - choć nie zrekompensuje straty Najdroższej Osoby, to jednak ułatwi życie Rodzinie w tych niezwykle trudnych chwilach.

Wpłaty prosimy kierować na konto:

Grzegorz Wypychowski

62-610 Sompolno, Olszewo 3

Bank BGŻ 15 2030 0045 1130 0000 1131 4370

 

Prezes Rady Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu

Lek. wet. Maciej Gogulski

 


 

W związku z Apelem z X Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dn. 23.06.2013 r. w sprawie opracowania i realizacji projektu figurki lekarza weterynarii, wg schematu wrocławskich krasnoludków, zamiesza się numer rachunku dla wszystkich chętnych którzy chcielibyby wesprzeć ww. przedsięwzięcie:

 

34 1020 1156 0000 7902 0131 0309

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Al. Przyjaciół 1 lok.2

00-565 Warszawa

Dopisek:  „ Subkonto  KRASNAL


Prosimy o udzielenie wsparcia finansowego dla trzy letniego synka naszego kolegi - lekarza weterynarii
Jacka Olszewskiego z Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.


Informacja dotycząca choroby Mikołaja Olszewskiego

Mikołaj OLSZEWSKI ma już prawie trzy latka a od kilku miesięcy zaczął użalać się na ból w plecach.
Podczas wizyty w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym na Oddziale Neurologii, postawiona przez specjalistów diagnoza brzmiała: guz zewnątrz i wewnątrz kanałowy – zewnątrz oponowy pogranicza szyjno – piersiowego, niedowład kończyn dolnych. 11 grudnia Mikołaj został poddany operacji: pobrano wycinek zmiany zewnątrz kanałowej do weryfikacji histopatologicznej (wynik w opracowaniu). Obecnie bywają dni, że ból nasila się i konieczne jest podawanie środków uśmierzających. W tej chwili Mikołajek dwukrotnie został poddany chemioterapii. Nadal czeka go żmudne leczenie a w
związku z tym ciągłe wyjazdy na konsultacje do specjalistów, rehabilitacja, dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich, którzy mogą pomóc o wpłaty na konto:

Stowarzyszenie Limanowska Akcja Charytatywna,

BS w Limanowej 
53 8804 0000 0000 0021 9718 0001

z dopiskiem:  Mikołaj OLSZEWSKI

KRS 0000212400

 


 


 

  

Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Poznaniu z ogromnym żalem i przykrością informuje, że w dniu 18 stycznia 2014 r., w Szwajcarii, po operacji neurochirurgicznej, zmarła w wieku 38 lat, nasza Koleżanka LEK. WET. AGNIESZKA WYPYCHOWSKA pozostawiając w rozpaczy i bólu męża i dwoje małoletnich dzieci. Informację o terminie pogrzebu przekażemy Państwu niezwłocznie po jej uzyskaniu.

Prezes i Rada Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej składają Rodzinie Zmarłej najgłębsze wyrazy współczucia.