1. PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU - wpis do rejestru członków LILWet

2. WPIS DO REJESTRU CZŁONKÓW LILWET - przeniesienie z innej izby lek - wet

3. WYKREŚLENIE Z REJESTRU CZŁONKÓW LILWET - przeniesienie do innej izby lek- wet

4. WPIS DO REJESTRU CZŁONKÓW LILWET - dla obcokrajowców

5. UBEZPIECZENIA

    Lubuska Izba Lekarsko - Weterynaryjna ubezpiecza zrzeszonych lekarzy weterynarii od odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków. Poniżej pliki do pobrania dotyczące tych ubezpieczeń.

Warunki ubezpieczenia:

Oferta ubezpieczenia OC i NNW