FUNDACJA NA RZECZ POMOCY LEKARZOM WETERYNARII I ICH RODZINOM

 

ul. Tadeusza Olbrychta 1B/6, 65-823 Zielona Góra

KRS 0000337793, NIP 9291818720, REGON 080375700

BANK PEKAO SA

nr rachunku 67 1240 2018 1111 0010 2849 8525

 

 

 

ZARZĄD FUNDACJI

Prezes - EWELINA KOSSAKOWSKA

Zastępca Prezesa - ANDRZEJ LISOWSKI

Sekretarz - ELŻBIETA BRATKOWSKA

Członek Zarządu - ARTUR JARZĄBKOWSKI

 

RADA FUNDACJI

SOBCZAK Elżbieta, STOLAREK Paweł, ŻYGADŁO Paweł, SUCHECKA Dorota, KOCHAJKIEWICZ Czesław, MRZYGŁÓD Dawid, WĘGRZYN Krzysztof, MARKS Zbigniew, DOMARADZKI Artur, ŚWICA-ZIELONKA Monika