Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy,

że zmarł lek. wet. Zbigniew Kwapisz.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 1 lipca 2016r. o godz. 11.10

  na Cmentarzu Komunalnym (starym) przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze.

 

- ostatnie pożegnanie

 

 


 

 

  Ostatnie pożegnanie – lek. wet. Ryszard Sęp

  Dziś w imieniu wszystkich lekarzy weterynarii województwa lubuskiego, Rady Okręgowej Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz swoim własnym pragnę pożegnać naszego kolegę Śp. lekarza weterynarii Ryszarda Sępa.

  Doktor Ryszard Sęp urodził się w dniu 7 sierpnia 1953r. w Jeleniej Górze. W swoim rodzinnym mieście uczęszczał do technikum weterynaryjnego. Kontynuując naukę, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, podjął studia na wydziale weterynaryjnym Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

  Dyplom lekarza weterynarii uzyskał w 1979r., a następnie rozpoczął staż w Wojewódzkim Zakładzie Weterynarii w Zielonej Górze Oddział Terenowy Nowa Sól. W trakcie stażu wykazał się: dużym zasobem wiedzy, zaangażowaniem w pracy oraz sumiennym wykonywaniem powierzonych obowiązków. Wobec powyższego Kierownik Oddziału postanowił skrócić czas Jego stażu do 6 m-cy.

  Po odbyciu stażu, lek. wet. Ryszard Sęp objął posadę ordynatora w PZLZ Szprotawa. Funkcję te pełnił do 1990 roku kiedy to doszło do prywatyzacji państwowych zakładów leczniczych dla zwierząt. Wówczas podjął pracę na własny rachunek jako właściciel i kierownik Gabinetu Weterynaryjnego w Szprotawie.

  Mimo zaangażowania w sprawy zawodowe lek. wet. Ryszard Sęp znajdował również czas na wędkarstwo – był członkiem Polskiego Związku Wędkarskiego.

  Cześć Jego pamięci!

  Rodzinie, Śp. Pana Doktora Ryszarda Sępa składam wyrazy

  szczerego współczucia.

 

 


 

 

  Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 26 marca 2016 roku zmarł lek. wet. Ryszard Sęp. Uroczystości pogrzebowe odbędą się we środę 30 marca 2016 roku o godz. 12.00 na Cmentarzu Komunalnym w Szprotawie.

 

 


 

 


 

 

 

 

 


 

 

  Zmarł lek. wet. Romuald Zygmunt Szymański

  Lek. wet. Romuald Zygmunt Szymański urodził się w dniu 18 października 1933 r. w Sanoku. Dyplom lekarza weterynarii uzyskał w dn. 25 marca 1959 r. kończąc tym samym naukę w Wyższej Szkole Rolniczej w Lublinie. Pracę rozpoczął po rocznym stażu w Wojewódzkim Zakładzie Weterynaryjnym w Zielonej Górze. W 1960 r. został kierownikiem lecznicy w Zaborze. Po dwóch latach przeniósł się do Gorzowa Wielkopolskiego gdzie rozpoczął pracę w Gorzowskich Zakładach Przemysłu Bioweterynaryjnego „Biowet”. Z firmą „Biowet” związany był przez 36 lat. W 1999 r. został kierownikiem hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych ZOOWET-BIS s.c. a następnie Calier Polska Sp. z o. o. Stanowisko to piastował do 30.11.2008 r.

  Lek. wet. Romuald Szymański został odznaczony m. in. srebrnym Krzyżem Zasług za wzorową pracę w służbie weterynaryjnej, medalem Zasłużony dla Rolnictwa oraz za zasługi dla województwa gorzowskiego.

  Jego pasją była turystyka i przewodnictwo turystyczne. W 1985 r. został wybrany wiceprezesem PTTK w oddziale gorzowskim, a w latach 1975-1982 był prezesem Koła przewodników PTTK w Gorzowie Wielkopolskim. Za swoją działalność został uhonorowany Srebrną Odznaką PTTK.

  Zmarł 19.07.2015 r.

 

 


 

Ostatnie Pożegnanie

lek. wet. Kazimierz Jackiewicz

 

    Dziś w imieniu wszystkich lekarzy weterynarii województwa lubuskiego, Rady Okręgowej Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze oraz swoim własnym pragnę pożegnać naszego kolegę Śp. lekarza weterynarii Kazimierza Jackiewicza - jednego z nestorów naszego zawodu na Ziemi Lubuskiej.

Śp. Kazimierz Jackiewicz urodził się  4 lutego 1935r. w Kobylnicach woj. kieleckie. Rodzice byli rolnikami, prowadzili małe gospodarstwo rolne. W 1941r. poszedł do szkoły podstawowej w rodzinnej miejscowości, gdzie ukończył klasy I-V. Dalszą edukację pobierał w Skalbmierzu, gdzie uczęszczał do klas VI-VII.  W latach 1948-1952 uczył się w Gimnazjum Ogólnokształcącym  w Działoszycach. W 1952r. został przyjęty na Wydział Weterynarii Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. 25 marca 1958r. otrzymał dyplom lekarza weterynarii.

Całe życie zawodowe Śp. lekarza weterynarii Kazimierza Jackiewicza związane było z województwem zielonogórskim, z ziemią lubuską.

 1 kwietnia 1958 roku został przyjęty na staż do Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii w Zielonej Górze. Po rocznym stażu wstępnym został zatrudniony w Wojewódzkim Zakładzie Inseminacji na stanowisku starszego lekarza weterynarii. W latach 1959-1970 dodatkowo współpracował z Wojewódzkim Zakładem Weterynarii w Zielonej Górze w zakresie zwalczania niepłodności u bydła w obiektach hodowlanych.

W 1970r. został powołany na stanowisko kierownika Ośrodka Zwalczania Gruźlicy i Brucelozy.

W 1975r. Wojewoda Zielonogórski powołał go na stanowisko Zastępcy Dyrektora Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii          w Zielonej Górze.

W 1990r. nastąpiła reorganizacja administracji weterynaryjnej.

W 1991r.  objął stanowisko Kierownika Oddziału Terenowego WZWet. w Zielonej Górze a następnie został Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Zielonej Górze, na tym stanowisku pracował do października 1999r., tj. do chwili przejścia na emeryturę.

W okresie 42 lat pracy zawodowej, działał także społecznie między innymi  w Zrzeszeniu Lekarzy i Techników Weterynarii a następnie w Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej.

Dowodem uznania Jego działalności zawodowej i społecznej były przyznane Mu medale i odznaczenia:

1. Medal 50-lecia Zrzeszenia Lekarzy i Techników Weterynarii.

2. Medal upamiętniający setną rocznicę organizacji społeczno-zawodowych polskiej weterynarii 1886-1986.

3. Brązowy Krzyż Zasługi 1969r.

4. Złoty Krzyż Zasługi 1976r.

5. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 1984r.

6. Odznaka Honorowa - Zasłużony dla rolnictwa 1997r.

7. Odznaka „Centaur Lubuski” Zasłużony dla Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 15.03.2008r.

8. Medal Lubuskiej Izby za długoletnią (ponad 50 letnią) pracę zawodową (13.12.2014r.)

Żegnając dziś Śp. doktora Kazimierza Jackiewicza, żegnamy  naszego starszego Kolegę, który dla wielu z nas był przyjacielem, kolegą i nauczycielem i takim pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

( Spoczywaj w pokoju Panie Doktorze Kazimierzu.)

 

Cześć Jego Pamięci!  

 

Żonie Śp. Kazimierza Jackiewicza, córkom i wszystkim najbliższym, w imieniu Rady Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i swoim własnym składam serdeczne wyrazy szczerego współczucia.

 


Zmarł lek.wet. Wiktor Chromy

     Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 25 czerwca 2014 roku zmarł lek. wet. Wiktor Chromy. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 28 czerwca 2014 roku o godz. 13.00 na Cmentarzu Komunalnym we Wschowie.

 


Ostatnie pożegnanie

    W dniu 19 kwietnia 2013 r. pożegnaliśmy na cmentarzu w Gubinie naszego kolegę śp. lek. wet. Władysława Momota.

 - wspomnienie


 

Zmarł lek.wet. Władysław Momot

     Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 17 kwietnia 2013 roku zmarł lek. wet. Władysław Momot. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 19 kwietnia 2013 roku o godz. 14.30 na Cmentarzu Komunalnym w Gubinie.

  


Zmarł lek.wet. Czesław Schab

    W dniu 16 czerwca 2012 zmarł lek. wet. Cz. Schab. Uroczystość pogrzebowa odbyła się w dniu 20 czerwca 2012 na Cmentarzu Komunalnym w Zielonej Górze.

- ostatnie pożegnanie


Zmarł lek.wet. Jan Masłek

    Ze smutkiem zawiadamiamy, że 14.01.11 zmarł lek. wet. Jan Masłek.
Pogrzeb odbędzie się 21.01.11r. o godz.  12.30 w Zielonej Górze.

Ostatnie pożegnanie

    W dniu 22 października 2010 r. pożegnaliśmy na cmentarzu w Słońsku naszego kolegę śp. lek. wet. Leszka Gruntkowskiego.
Oto słowa pożegnania wygłoszone na pogrzebie przez kolegów i współpracowników:

- lek. wet. Zbigniewa Marksa - Zastępcę Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w imieniu Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii,

- dr n. wet. Elżbietę Sobczak - Prezesa Okręgowej Rady Lubuskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej,

- lek. wet. Andrzeja Gembkę - Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sulęcinie

- lek. wet. Jerzego Młynarczyka